Policy för personuppgiftshantering – GDPR Policy

Weicom AB:s policy för personuppgiftshantering enligt GDPR (dataskyddsförordningen)

GDPR står för General Data Protection Regulation, och det svenska namnet är dataskyddsförordningen. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), och från den 25 maj 2018 måste den tillämpas av alla organisationer som behandlar personuppgifter. I jämförelse med PUL innehåller GDPR skärpta krav på företag/organisationer i fråga om information om varför och hur personuppgifter samlas in och hanteras.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, levande person. Namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer är exempel på personuppgifter.

Syfte med personuppgiftshantering

Weicom AB hanterar personuppgifter för att kunna förse sina kunder med översättnings- språkgransknings- och korrekturläsningstjänster och fotografiska tjänster samt för fakturering.

Laglig grund

När du kontaktar Weicom AB för att beställa ett översättnings-, korrekturläsnings- eller språkgranskningsuppdrag, eller fotografiskt uppdrag, ger du företaget ditt samtycke att spara den information som behövs för att Weicom AB ska kunna genomföra uppdraget.

Hur Weicom AB samlar in personuppgifter

Weicom AB samlar in personuppgifter på följande sätt:

  • via e-postmeddelanden, i form av kontaktinformation som finns i själva meddelandet eller/och bifogade datafiler som innehåller kontaktinformation
  • via telefonsamtal från kunder
  • via kontakt som går genom sociala medier (LinkedIn och Facebook) där presumtiva kunder skickar meddelanden till Weicom AB. I dessa meddelanden finns kontaktuppgifter i själva meddelandet och/eller i bifogade datafiler
  • via nedladdning av kunders filer från molnlagringstjänster som Egnyte, när filerna innehåller kontaktuppgifter.

Så lagrar Weicom AB personuppgifter:

E-post sparas i e-postprogrammen Outlook och Windows mail. E-post-addresser sparas i e-postprogrammens adressbok.

Kontaktinformation (e-postadresser, telefonnummer, fysiska adresser) sparas i det webbaserade bokföringsprogrammet Fortnox och i kundregistret som tillhör det webbaserade fotogalleriet gallery.annieweibull.com.

Filer som Weicom AB mottar från kunder sparas på datorns hårddisk och på en extern hårddisk. I enstaka fall sparas de även på molntjänsten Dropbox. Den externa hårddisken säkerhetskopieras en gång i veckan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Weicom AB har om dig. Du har även rätt att få dem korrigerade och kompletterade. Du har rätt att begära att företagets behandling av dina personuppgifter begränsas. Slutligen har du rätt att be Weicom AB ta bort de personuppgifter som företaget har om dig.  Observera dock att detta inte alltid beyder att Weicom AB måste ta bort dina personuppgifter. Ett exempel kan vara att företaget enligt lag måste spara vissa dokument under ett visst antal år (t.ex. avtal).